NHẬP HỌC ĐẠI HỌC

Đối với các học sinh chuẩn bị nhập học đại học, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến việc học tập và làm việc tại Vương Quốc Anh, khóa học phù hợp và các trường đại học phù hợp. Chúng tôi cũng cung cấp các thông tin liên quan đến các ngày học sinh có thể đến tham quan trường, video về trải nghiệm của học sinh tại trường và sau đó bắt đầu chuẩn bị các hồ sơ cần thiết.