DỰ BỊ VÀO CÁC TRƯỜNG DANH TIẾNG

Sự chuẩn bị và luyện thi kỹ lưỡng là rất cần thiết nếu học sinh có mong muốn học tập ở các trường danh tiếng ở Vương Quốc Anh do tỉ lệ chọi khá cao. Điều này áp dụng cho các trường nội trú công lập (độ tuổi 13+), các trường bán trú và nội trú tư thục (độ tuổi 11+).
Lịch các sự kiện, thời gian luyện thi và kiểm tra:
Tháng 10/11- Kiểm tra trình độ cho học sinh từ 11 tuổi (sinh từ tháng 9 đến tháng 3)

Tháng 9- chuẩn bị cho kì thi đầu vào tháng 1 cho học sinh từ 11 tuổi trở lên

Tháng 1- kì thi đầu vào

Tháng 2- chuẩn bị cho kì thi đầu vào tháng 5 cho học sinh từ 13 tuổi trở lên

Tháng 5/6- kiểm tra trình độ cho học sinh 11 tuổi (sinh từ tháng 4 đến tháng 9)

Quyền lợi
Giữ chỗ có điều kiện (học sinh 11 tuổi), sẽ được thông báo vào tháng 12 và tháng 6

Được nhập học (học sinh 13 tuổi trở lên), sẽ được thông báo vào tháng 6