KHÓA HỌC MÙA HÈ

Summer-2013-Holiday-Workshops-Camps-Courses-Classes-for-Kids-in-Richmond-Kingston-North-Surrey-Hounslow_articlelargeenglish_holiday_courses_05Summer-Holiday-Camps-and-Sports-Courses-in-West-Surrey-in-July-and-August-2014_articlelargeSummer-Holiday-Camps-2014-for-kids-in-Glasgow_articlelarge Chúng tôi có chương trình liên kết với nhiều khóa học hè đa dạng và phù hợp với học sinh ở nhiều độ tuổi, một trong số đó là:
Trẻ em- ở với gia đình bản xứ
Hoạt động ngoại khóa và ngôn ngữ (15-17 giờ tiếng Anh)
Ở nhà giáo viên bản xứ (2 học sinh với quốc tịch khác nhau)
Khóa học dự bị (môn học cụ thể)- Tú tài quốc tế (IB) hoặc A-levels
Ôn tập trong kỳ nghỉ- dự bị đầu vào cho các học sinh tuổi 11 và 13- GCSE- A Levels- IB
Khóa học rèn luyện chuyên môn thể thao- hầu hết tất cà các môn thể thao