KHÓA HỌC DỰ BỊ

Các khóa học dự bị thường được dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học. Đây là khóa học 1 năm đặc biệt dành riêng cho học sinh quốc tế chuẩn bị vào đại học. Một số trường đại học có riêng những khóa học này dành cho những học sinh đã và đang đi làm, các trường cao đẳng liên kết với đại học cũng có các khóa học này.
Khóa học tập trung chủ yếu vào rèn luyện khả năng ngôn ngữ giúp học sinh đạt được IELTS 6.0 đến 7.0 cho các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Sự lựa chọn khóa học cho phù hợp với khả năng ngôn ngữ cũng như tài chính của học sinh là rất quan trọng vì tỉ lệ chọi khá cao, và đa số các trương xét hồ sơ qua hệ thống tính điểm UCAS.
Liên lạc với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.