CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU

 

Exchange Programmes

images-4 Chương trình giao lưu tạo cơ hội cho học sinh học tập và giao lưu với các học sinh bản xứ cũng như học sinh từ các nước trên thế giới ở Vương Quốc Anh. Không giống như các khóa học mùa hè, học sinh được hòa nhập với các học sinh bản xứ trong lớp học và trong sinh hoạt hàng ngày. Để tham gia chương trình này, học sinh nên có sẵn một nền tảng tiếng Anh cơ bản khá tốt để có thể tiếp thu chương trình học.

CHI PHÍ: Thay đổi tùy theo từng chương trình cụ thể. Trong những học kì chính thức, không gian nội trú ở các trường tư thục có thể bị hạn chế. Một lựa chọn phổ biến là 2 học sinh có thể ở cùng nhau trong một gia đình bản xứ và học ở một trường địa phương. Dịch vụ giám hộ sẽ chịu trách nhiệm bố trí nơi ở cho học sinh, chúng tôi liên kết với tổ chức AEGIS và cảnh sát địa phương để đảm bảo các gia đình bản xứ không có tiền án tiền sự vì an toàn của học sinh.