TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Hiện nay tại Anh có rất nhiều trường dành cho lứa tuổi 5 đến 18. Học sinh thường nhập học vào lớp 1 (5 tuổi) và học ở trường cho đến lớp 13 (17 tuổi). Thông thường học sinh quốc tế sẽ học trễ 1 năm vì đa số phải mất 1 năm học tiếng Anh để có thể học và tiếp thu tốt khi bắt đầu chương trình học chính thức.
Có rất nhiều yếu tố quan trọng học sinh nên xem xét khi chọn trường: học phí, địa điểm, yêu cầu đầu vào, chương trình hỗ trợ tiếng Anh tại trường, các môn học, lĩnh vực thế mạnh của trường, các hoạt động ngoại khóa.
Học phí giao động từ £15,000 (đã gồm chi phí ăn ở) đến £30,000+.
Ở Vương Quốc Anh có 3 loại trường: Private school, Public school, State school. Các trường tư thục ở Vương Quốc Anh bao gồm Public school và Private school. 2 loại trường này có học phí tương đương (£30,000/ năm). Public school (trường công lập) ở Anh được xem là trường tư thục và gồm 7 trường tư thục Eton, Harrow, Charterhouse, Shrewsbury, Wesminter, Rugby và Winchester (theo 1868 Public School Act). Hiện nya các trường này được xem là các trường tư thục và được quản lí bởi hệ thống HMC.
Trường dự bị- là các trường tư thục với chương trình luyên thi vào các trường ở phía trên.
Trường quốc tế: đại đa số (80-90%) học sinh là học sinh quốc tế. Các trường này dạy chương trình giống với các trường khác ở Vương Quốc Anh nhưng chủ yếu nhận học sinh quốc tế để duy trì môi trường học tập và sinh hoạt đa chủng tộc.
Các trường dạy ngôn ngữ có 100% học sinh quốc tế. Các học sinh thường học trong một khoảng thời gian ngắn để rèn luyện khả năng ngôn ngữ để có thể nhập học vào các trường trung học hoặc đại học.
State school và State boarding school (trường nhà nước)- miễn phí học phí cho công dân của Vương Quốc Anh độ tuổi 4-16 hoặc 4-18. Hiện nay một số trường nhà nước bắt đầu nhận và thu học phí đối với học sinh quốc tế. Học phí từ £7,000- £10,000/năm (chưa gồm sinh hoạt phí)
State Sixth Form Colleges: nhận học sinh độ tuổi 16-18 và dạy chương trình A-level hoặc IB (tú tài quôc tế), nhận học sinh bản địa và quốc tế. Học phí từ £7,000- £10,000/năm (chưa gồm sinh hoạt phí)

Further education college: nhận học sinh độ tuổi 16-21, học phí từ Học phí từ £7,000- £10,000/năm (chưa gồm sinh hoạt phí)