POMOC OPIEKUNA

images-6
Podczas procesu edukacyjnego, dla każdego studenta przewidziane jest wsparcie opiekuna, od 11 lub 13 lat, albo od rozpoczęcia Sixth Form. Dla ucznia brytyjskiego może to polegać na pomocy w przygotowaniu się do egzaminu Common Entrance, podczas gdy dla ucznia zagranicznego, polega to zwykle na pomocy w innych egzaminach wstępnych.

Ponieważ wielu kandydatów ubiega się o stypendia, doradza się wcześniejsze zapoznanie się z tym procesem. Najlepsze szkoły często dostają więcej zgłoszeń niż miejsc i związku z tym bardzo popularne są kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych.

Uczniowie mają ciągłą opiekę tutorów podczas kluczowych momentów, tak jak egzaminy w wieku 11+ i 13+ lat, albo egzaminy GCSE i A Levels, lub w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych. Pomiędzy czerwcem a styczniem największą uwagę przywiązuje się do przygotowywania uczniów w wieku 11+ lat do egzaminów wstępnych, które odbywają się w styczniu, i uczniów w wieku 16 lat do aplikacji na studia, to znaczy w pisaniu osobistych oświadczeń, oraz do aplikacji na Oxford i Cambridge przed terminem w październiku.

W lutym uczniowie w wieku 13+ lat zaczynają się przygotowywać do egzaminów Common Entrance, do ubiegania się o stypendia w maju i do regularnych czerwcowych egzaminów. Starsi uczniowie pracują pod kątem egzaminów GCSE i A Level, które odbywają się w czerwcu.

PROSIMY O KONTAKT W CELU UZYSKANIA PEŁNEGO WYKAZU TERMINÓW, JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH I NASZYCH BIUR.