PRZYGOTOWANIE DO NAJLEPSZYCH SZKÓŁ

Niektóre szkoły w Wielkiej Brytanii dostają więcej zgłoszeń niż miejsc i dlatego, uwzględniając konkurencje o miejsca, proponujemy dobrze się przygotować.
Dotyczy to publiczne szkoły z internatem (wejście od 13+ lat), szkoły dzienne i z internatem (od 11+ lat). Kalendarz wydarzeń, przygotowań i egzaminów jest następujący:
Październik – listopad: testy na warunkowe miejsca dla uczniów lat 11 urodzonych między wrześniem a marcem
Wrzesień – styczeń: przygotowanie do egzaminów wstępnych dla uczniów wieku 11+ lat, które odbędą się w styczniu
Luty – marzec: przygotowanie do egzaminów Common Entrance (wiek 13+)
Maj – czerwiec: testy na warunkowe miejsca dla uczniów lat 11 urodzonych między kwietniem a wrześniem
NAGRODY
Warunkowe miejsca (dla lat 11) przydzielone w grudniu i czerwcu.
Nagrody Common Entrance (dla lat 13) przyznane w czerwcu.