KURSY PODSTAWY

Kursy podstawy są prowadzone w szkołach, college’ach i uniwersytetach. Jest to roczny kurs dla uczniów zagranicznych, którzy przygotowują się do rozpoczęcia studiów. Niektóre uniwersytety prowadzą własny kurs, odpowiedni też dla starszych kandydatów, a poza tym kursy są też dostępne w szkołach i college’ach, które mają bezpośredni link z uczelniami. W ciągu roku część przygotowania się do studiów polega na nauce języka angielskiego, albowiem uniwersytety wymagają certyfikat egzaminu IELTS poziomu 6.0 – 7.5 i określone poziomy angielskiego w słuchaniu, czytaniu, pisaniu i ustnym.
Radzimy dobrze wybrać kurs, bowiem przyjęcie na uniwersytet brytyjski bynajmniej nie jest zagwarantowany i najlepsze uczelnie przyjmują większość uczniów przez UCAS (zobacz sekcję REKRUTACJA NA UNIWERSYTET).
Prosimy o kontakt, w celu bezpośredniego omówienia różnych opcji kursów podstawy.